ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ  

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ | ನಾಡ ನಡೆ ಬದಲಿಸಿದ ೬೨ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು 

ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, 5ನೇ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ, ಮೌಲ್ಯಯುತ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದವರು. ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಒಪ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದು ಇವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ.

ಭಾಷೆ ಒಂದು ರಣರಂಗ: ಗೂಗಿ ವಾ ಥಿಯಾಂಗೋ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ | ಭಾಗ 2
ವಿಡಿಯೋ | ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಮಾತಿನ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ
ಭಾಷೆ ಒಂದು ರಣರಂಗ: ಗೂಗಿ ವಾ ಥಿಯಾಂಗೋ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ | ಭಾಗ ೧
Editor’s Pick More