ಮುಂಗಾರು ವಿಶೇಷ | ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಡಿ

ಭಾರತ, ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬದುಕನ್ನು ತೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಥದ್ದು, ರೌದ್ರಾವತಾರ ತಾಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಜನಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಯಾಮಗಳೇನು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ದೃಶ್ಯೋತ್ತರ

ಭಾರತದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಏಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ?
ಮುಂಗಾರು ವಿಶೇಷ | ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೋಯಿಸಿದ್ದ ಭಟ್ಟರೊಡನೆ ‘ಮುಗುಳುನಗೆ’
ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌| ಕ್ರಾಂತಿಯ ರಾತ್ರಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಹಿಮವೆಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ!
Editor’s Pick More