ಸುಗತ ಸಂಪಾದಕೀಯ | ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ನಿಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ೬೦ ವರ್ಷದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದತ್ತಾಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನಮ್ಮ ಉಪಜಾಲತಾಣ http://election.thestate.news ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಕುರಿತ ಕಿರುಪರಿಚಯವಿದು

ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಶನ್ | ವಾಸ್ತವವನ್ನೇ ಅಣಕಿಸತೊಡಗಿವೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸುಳ್ಳುಗಳು
ಹಗೇವು | ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಎಂಬ ಗೋವು ಮತ್ತು ಗೋ ರಾಜಕಾರಣದ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕೃತಿ
ಈ ಕಾಲ | ಲಂಡನ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಮುಂಬೈ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಹಾನಗರಗಳು ಎನಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
Editor’s Pick More