ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ರಾಹುಲ್ ಮಾತು

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವುದು

ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ |‌ ಚೆರ್ರಿ ಹೂವಿನ ನಡುವೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಸ್ವಾಗತ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜ್ವಾಲಾಗ್ನಿ
Editor’s Pick More