ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಹಿಮದೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಪೈಯಾಂಗ್ಚಾಂನ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಸಿಯೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಸೇನೆಗಳ ನಡುವೆ ಡಿ.2ರಿಂದ ಡಿ.22ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಚಳಿಗಾಲದ ಸೇನಾ ಕವಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಸೈನಿಕರ ಉತ್ಸಾಹ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಗಸು
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕ್ವಿಟೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Editor’s Pick More