ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಹಿಮದೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಪೈಯಾಂಗ್ಚಾಂನ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಸಿಯೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಸೇನೆಗಳ ನಡುವೆ ಡಿ.2ರಿಂದ ಡಿ.22ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಚಳಿಗಾಲದ ಸೇನಾ ಕವಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಸೈನಿಕರ ಉತ್ಸಾಹ

ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ |‌ ಚೆರ್ರಿ ಹೂವಿನ ನಡುವೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಸ್ವಾಗತ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜ್ವಾಲಾಗ್ನಿ
Editor’s Pick More