ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್| ಮೇ ಆಗಮನ

ಲಂಡನ್‌ನ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಥೆರೆಸಾ ಮೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಸಾಂಬಾ ಸಂಭ್ರಮ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಕೌತುಕ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮಾತುಕತೆ
Editor’s Pick More