ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ

ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೇನಿನಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ನಡೆಸಿದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದ ವೇಳೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ರೋಧನ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ - ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ - ರಗ್ಬಿ ಮೋಜು
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ದೋಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ
Editor’s Pick More