ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ನೂಕುನುಗ್ಗಲು 

ಸಂಕ್ರಾತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ನ ಸಿಕಂದರ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರೈಲು ಹತ್ತಲು ನೂಗುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಯಿತು

ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಕೇರಳ ಪ್ರವಾಹ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್‌ | ಕೇರಳ ಪ್ರವಾಹ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್ | ಕೇರಳ ಪ್ರವಾಹ
Editor’s Pick More