ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ - ಗಣರಾಜ್ಯ

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪೆರೇಡ್‌ಗಾಗಿ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಕ್ಷಣ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಕಲರ್‌ಫುಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಗಿಗಿ ಫ್ಯಾಷನ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ - ಚಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್‌!
Editor’s Pick More