ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್

ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಯುವತಿಯರು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ - ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ - ರಗ್ಬಿ ಮೋಜು
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ದೋಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ
Editor’s Pick More