ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿ

ಸ್ವಿಟ್ಸರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ವೆಂಜೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಜ.೧೩) ನಡೆದ ಎಫ್ಐಎಸ್ ಆಲ್ಪೈನ್ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯವಲ್ಲಿ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಗಳು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More