ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿ

ಸ್ವಿಟ್ಸರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ವೆಂಜೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಜ.೧೩) ನಡೆದ ಎಫ್ಐಎಸ್ ಆಲ್ಪೈನ್ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯವಲ್ಲಿ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಗಳು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬಗೆ

ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ |‌ ಚೆರ್ರಿ ಹೂವಿನ ನಡುವೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಸ್ವಾಗತ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜ್ವಾಲಾಗ್ನಿ
Editor’s Pick More