ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಪುಟಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಹೋಲುವ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಗಸು
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕ್ವಿಟೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Editor’s Pick More