ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಬಂಧನ

ಬೋರುಸ್ಸಿಯಾ ಡಾರ್ಟ್ಮಂಡ್ ಸಾಕರ್ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಪಡಿಸಿ ಮೂರು ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿ ಸೆರ್ಗೆಜ್ ಡಬ್ಲ್ಯುನನ್ನು ಡಾರ್ಟ್ಮಂಡ್‌ ಜರ್ಮನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಕ್ಷಣ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಗಸು
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕ್ವಿಟೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Editor’s Pick More