ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಬಂಧನ

ಬೋರುಸ್ಸಿಯಾ ಡಾರ್ಟ್ಮಂಡ್ ಸಾಕರ್ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಪಡಿಸಿ ಮೂರು ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿ ಸೆರ್ಗೆಜ್ ಡಬ್ಲ್ಯುನನ್ನು ಡಾರ್ಟ್ಮಂಡ್‌ ಜರ್ಮನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಕ್ಷಣ

ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ |‌ ಚೆರ್ರಿ ಹೂವಿನ ನಡುವೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಸ್ವಾಗತ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜ್ವಾಲಾಗ್ನಿ
Editor’s Pick More