ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ 

ಮನಿಲಾದ ಅಲ್ಬೇ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಲೆಗಝಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಓ ಲಾರ್ಡ್!
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಹುಲಿರಾಯ
ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ನೀರೇ ದಾರಿ
Editor’s Pick More