ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ 

ಮನಿಲಾದ ಅಲ್ಬೇ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಲೆಗಝಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಗಸು
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕ್ವಿಟೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Editor’s Pick More