ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ದೇಶಾಭಿಮಾನ

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಲಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ, ತನ್ನ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಳಿದುಕೊಂಡು ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More