ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಧೀರ್ಘಾಯುಷಿ ಸ್ಲೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ 106 ವರ್ಷದ ರಾಬರ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾಂಡ್ , ಸೇಂಟ್-ಕ್ವೆಂಟಿನ್-ಎನ್-ಇವಿಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 4000 ಮೀಟರುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More