ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪ್ರೇ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ರ‍್ಯಾಲಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಬಳಸಿದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗಾದ ಉರಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬಚಾವಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More