ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ‘ರಗ್ಬಿ’ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ 

ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋದ ಸ್ಕಾಟ್ಸ್ಟೌನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಿಕ್ಸ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಗ್ಬಿ ಪಂದ್ಯದ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More