ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ನೀಲಿ ತಿಮಿಂಗಿಲ!

ಬುಧವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ ೪) ಗೋಲ್ಡ್‌ ಕೋಸ್ಟ್‌ನ ಕರಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಬಿಳಿಯ ಮೀನಿನ ಕಲಾಕೃತಿಯೊಂದು ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ತಿಮಿಂಗಿಲದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More