ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಹಪ್ಪಳ ತಯಾರಿ

ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮರದ ತಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಪ್ಪಳ ಒಣಗಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More