ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನುರ್‌ಪುರ್‌ ಸಮೀಪ ನಡೆದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಮಕ್ಕಳ ಮೃತದೇಹಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೂ ಮೊದಲು ಕಂಡುಬಂದ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಟೆನಿಸ್!
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಅಭ್ಯಾಸ
ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ರಾಜಕುಮಾರ
Editor’s Pick More