ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನುರ್‌ಪುರ್‌ ಸಮೀಪ ನಡೆದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಮಕ್ಕಳ ಮೃತದೇಹಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೂ ಮೊದಲು ಕಂಡುಬಂದ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮಳೆ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್ | ಬಣ್ಣದ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಆಟದ ವೈಖರಿ
Editor’s Pick More