ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪೋಪ್‌ ಕಪ್‌

ವ್ಯಾಟಿಕನ್‌ನ ಸೇಂಟ್‌ ಪೀಟರ್ಸ್‌ ಬೆಸಿಲಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಪೋಪ್‌ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕಪ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಗಸು
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕ್ವಿಟೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Editor’s Pick More