ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪೋಪ್‌ ಕಪ್‌

ವ್ಯಾಟಿಕನ್‌ನ ಸೇಂಟ್‌ ಪೀಟರ್ಸ್‌ ಬೆಸಿಲಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಪೋಪ್‌ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕಪ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಈಜಾಟ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವಸಂತ ಉತ್ಸವ
Editor’s Pick More