ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌

ಚೆನ್ನೈನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 2018ರ ಡಿಫೆಕ್ಸೋ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಕರಣ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಜುನ್ ಮಾರ್ಕ್ II ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ವಾಹನ ಮರಳಿ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಿದ ಬಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More