ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ವಲಸಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕೈಗೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮಹಾತ್ಮನ ನೆರಳಿನಲಿ!
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ನಾವು ಸಿದ್ಧ!
Editor’s Pick More