ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಸಿಖ್‌ ಸಂಭ್ರಮ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಬೈಸಾಖಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಲಾಹೋರ್‌ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟ ಭಾರತದ ಸಿಖ್‌ ವಲಸಿಗರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಬಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More