ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್ | ದೈವಭಕ್ತಿ

ಇರಾಕ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾಗ್ದಾದ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್ ಮೂಸಾ ಅಲ್ ಖದೀಮ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ದೈವಭಕ್ತರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಈಜಾಟ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವಸಂತ ಉತ್ಸವ
Editor’s Pick More