ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್ | ದೈವಭಕ್ತಿ

ಇರಾಕ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾಗ್ದಾದ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್ ಮೂಸಾ ಅಲ್ ಖದೀಮ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ದೈವಭಕ್ತರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ನಾಯಿ ಉಳಿಸಿ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು
ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಅಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ
Editor’s Pick More