ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್ | ದೈವಭಕ್ತಿ

ಇರಾಕ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾಗ್ದಾದ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್ ಮೂಸಾ ಅಲ್ ಖದೀಮ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ದೈವಭಕ್ತರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಗಸು
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕ್ವಿಟೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Editor’s Pick More