ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್ | ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೇನ್‌ರ ಕೋಪ

ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿನ ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್‌ ಹಾಗೂ ಸೌದಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತಿರುವುದು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More