ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್ | ಕರಾಳ ನೆನಪು

ಸೋತ ದಂಗೆಯ ಕರಾಳ ನೆನಪಿನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಹ ನಡೆದ ಪರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೊಲಿವಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಸದಸ್ಯೆಯೊಬ್ಬಳು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬಳಿದುಕೊಂಡು ಕ್ಯಾರಕಸ್ ನಗರದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ನಾಯಿ ಉಳಿಸಿ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು
ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಅಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ
Editor’s Pick More