ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್ | ಕರಾಳ ನೆನಪು

ಸೋತ ದಂಗೆಯ ಕರಾಳ ನೆನಪಿನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಹ ನಡೆದ ಪರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೊಲಿವಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಸದಸ್ಯೆಯೊಬ್ಬಳು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬಳಿದುಕೊಂಡು ಕ್ಯಾರಕಸ್ ನಗರದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More