ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನ

ಅಮೃತಸರ ಸ್ವರ್ಣಮಂದಿರದ ಎದುರಿಗಿರುವ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More