ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನ

ಅಮೃತಸರ ಸ್ವರ್ಣಮಂದಿರದ ಎದುರಿಗಿರುವ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಈಜಾಟ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವಸಂತ ಉತ್ಸವ
Editor’s Pick More