ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ತವಕ

ಗೂಡು ಕಟ್ಟುಲು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಕ್ಕರೆಯೊಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಟೆನಿಸ್!
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಅಭ್ಯಾಸ
ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ರಾಜಕುಮಾರ
Editor’s Pick More