ಸ್ಟೇ ಟ್ ಪಿಕ್ | ಉತ್ಸವ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬತನಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿವ ಗಜನ್ ಉತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಕಂಡುಬಂದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಟೆನಿಸ್!
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಅಭ್ಯಾಸ
ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ರಾಜಕುಮಾರ
Editor’s Pick More