ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕುದುರೆ ರೇಸ್

ಉತ್ತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನ ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ನಡೆದ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಕುದುರೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಗಸು
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕ್ವಿಟೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Editor’s Pick More