ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕುದುರೆ ರೇಸ್

ಉತ್ತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನ ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ನಡೆದ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಕುದುರೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ನಾಯಿ ಉಳಿಸಿ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು
ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಅಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ
Editor’s Pick More