ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಐಫೆಲ್

ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಲರ್‌ ರನ್ ೨೦೧೮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಜನರು ಐಫೆಲ್ ಟವರ್‌ ಎದುರು ಬಣ್ಣ ಎರಚಿ ಸಂತಸಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಈಜಾಟ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವಸಂತ ಉತ್ಸವ
Editor’s Pick More