ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಐಫೆಲ್

ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಲರ್‌ ರನ್ ೨೦೧೮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಜನರು ಐಫೆಲ್ ಟವರ್‌ ಎದುರು ಬಣ್ಣ ಎರಚಿ ಸಂತಸಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More