ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಮಗುವಿಗೆ ಮುತ್ತು

ಹಮಾಸ್‌ ಸಮೀಪದ ಖಲಾತ್‌ ಅಲ್‌ ಮದಿಕ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೂರ್ವ ಗೋಟೆಯ ಬಂಡುಕೋರ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯನೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮುತ್ತು ನೀಡಿದ ಕ್ಷಣ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮಹಾತ್ಮನ ನೆರಳಿನಲಿ!
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ನಾವು ಸಿದ್ಧ!
Editor’s Pick More