ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಮಗುವಿಗೆ ಮುತ್ತು

ಹಮಾಸ್‌ ಸಮೀಪದ ಖಲಾತ್‌ ಅಲ್‌ ಮದಿಕ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೂರ್ವ ಗೋಟೆಯ ಬಂಡುಕೋರ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯನೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮುತ್ತು ನೀಡಿದ ಕ್ಷಣ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More