ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಮಗುವಿಗೆ ಮುತ್ತು

ಹಮಾಸ್‌ ಸಮೀಪದ ಖಲಾತ್‌ ಅಲ್‌ ಮದಿಕ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೂರ್ವ ಗೋಟೆಯ ಬಂಡುಕೋರ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯನೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮುತ್ತು ನೀಡಿದ ಕ್ಷಣ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಗಸು
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕ್ವಿಟೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Editor’s Pick More