ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಆರ್ಮೆನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮುಳ್ಳಿನ ತಂತಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ನಾಯಿ ಉಳಿಸಿ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು
ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಅಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ
Editor’s Pick More