ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಈಜಾಟ

ಅಲಹಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುತ್ತ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕ್ಷಣ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಅಯ್ಯೋ ನಾ ತಾಳೆನು!
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕದಲದ ಲಾರಿ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಅಪ್ಪುಗೆ
Editor’s Pick More