ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಈಜಾಟ

ಅಲಹಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುತ್ತ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕ್ಷಣ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಗಸು
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕ್ವಿಟೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Editor’s Pick More