ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಈಜಾಟ

ಅಲಹಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುತ್ತ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕ್ಷಣ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ನಮನ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Editor’s Pick More