ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಬಾಟಲ್ ಬಾಯ್

ಜಲಂದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ರಾಶಿಯೊಂದಿಗಿರುವ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪೋಸು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ನಮನ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Editor’s Pick More