ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಬಾಟಲ್ ಬಾಯ್

ಜಲಂದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ರಾಶಿಯೊಂದಿಗಿರುವ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪೋಸು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಅಯ್ಯೋ ನಾ ತಾಳೆನು!
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕದಲದ ಲಾರಿ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಅಪ್ಪುಗೆ
Editor’s Pick More