ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಬಿಟ್ಟರೂ ಬಿಡದ ನಂಟು

ಭಾನುವಾರ (ಮೇ ೬) ಲಂಡನ್‌ನ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ಸೆನಲ್ ಮತ್ತು ಬರ್ನ್ಲೆ ತಂಡಗಳ ನಡುವಣದ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂಲದ ಕೋಚ್‌ನ ಆರ್ಸೆನಿ ವೆಂಗರ್ ತಂಡದೊಂದಿಗಿನ ೨೨ ವರ್ಷಗಳ ಸಖ್ಯವೂ ಕೊನೆಯಾಯಿತು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ನಮನ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Editor’s Pick More