ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ರಂಜಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜಧಾನಿ ಶ್ರೀನಗರದ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಾಲಕಿ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್- ತಾಜ್‌ ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್ | ಪರಿಶೀಲನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ
Editor’s Pick More