ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ರಂಜಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜಧಾನಿ ಶ್ರೀನಗರದ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಾಲಕಿ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಅಭಿಮಾನದ ಪರಿ
ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಬೇಟೆ
Editor’s Pick More