ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ

ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವೆಡೆ ಬಿಸಿಲ ಝಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಳದ ಬಳಿ ಕಂಡುಬಂದ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More