ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ದೋಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಚೀನಾದ ಪೂರ್ವ ಜಿಯಾಂಗ್ಸು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೋಣಿ ಸ್ಪರ್ದೆಯ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ

ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ವಿಚಾರಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಚೆಂಡಿನಾಟ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪವಿತ್ರ ಸಮಾವೇಶ
Editor’s Pick More