ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ದೋಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಚೀನಾದ ಪೂರ್ವ ಜಿಯಾಂಗ್ಸು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೋಣಿ ಸ್ಪರ್ದೆಯ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More