ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪ್ರತಿಮೆ

ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಮುಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಚೀನಾದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಲಿಯು ಕ್ಸಿಯಾಬೋ ಹಾಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಆನೆಮರಿಗೆ ಆಹಾರ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಹಗ್ಗದ ನಡಿಗೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೈನಲ್ ರನ್!
Editor’s Pick More