ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಜೆರುಸೆಲಂನ ಅಲ್‌ ಕಸಾ ಮಸೀದಿಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಲಯಾತ್‌ ಅಲ್‌ ಖದ್ರ್‌ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ಯಾಲಿಸ್ತೇನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಆನೆಮರಿಗೆ ಆಹಾರ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಹಗ್ಗದ ನಡಿಗೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೈನಲ್ ರನ್!
Editor’s Pick More