ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕಾಲ್ಚೆಂಡಿನ ಸೊಗಸು

ರಷ್ಯಾದ ಯಕಟೆರಿನ್‌ಬರ್ಗ್‌ನ ಎಕಟೇರಿನ್‌ಬರ್ಗ್‌ ಅರೇನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮುಂಭಾಗದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯು ಮಂಗಳವಾರ (ಜೂನ್ ೧೨) ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಬಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More