ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ - ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ

ಸಿಂಗಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಮ್ ಜಂಗ್ ಉನ್ ನಡುವಿನ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೇನಾಪಡೆಯಿಂದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More