ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ - ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ

ಸಿಂಗಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಮ್ ಜಂಗ್ ಉನ್ ನಡುವಿನ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೇನಾಪಡೆಯಿಂದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಆನೆಮರಿಗೆ ಆಹಾರ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಹಗ್ಗದ ನಡಿಗೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೈನಲ್ ರನ್!
Editor’s Pick More