ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ

ನೈರುತ್ಯ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಸಲೀಸ್ ಡೇ ಬರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More