ದಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮನೋಹರ ಚಿತ್ರ

ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೆಹಿಡಿದು ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ನಯನ ಮನೋಹರ ಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More