ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್ | ರಂಜಾನ್‌ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಡ್ಜಮೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್‌ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೊರಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಆನೆಮರಿಗೆ ಆಹಾರ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಹಗ್ಗದ ನಡಿಗೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೈನಲ್ ರನ್!
Editor’s Pick More