ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್ | ರಂಜಾನ್‌ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಡ್ಜಮೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್‌ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೊರಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು

ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ವಿಚಾರಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಚೆಂಡಿನಾಟ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಪವಿತ್ರ ಸಮಾವೇಶ
Editor’s Pick More