ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ

ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಹೋರಾಟಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೇನಿ ಯುವಕರು

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More