ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ

ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಹೋರಾಟಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೇನಿ ಯುವಕರು

ಸ್ಟೇಟ್‌ ಪಿಕ್‌ | ಮಣ್ಣಿನ ಹಬ್ಬ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಕಾತರ
Editor’s Pick More