ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಮಳೆಯೋ ಮಳೆ

ಮುಂಬೈನ ಕಿಂಗ್ ವೃತ್ತದ ದಾರಿಯು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ರಭಸದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕವನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಫೇಲ್ ರಫೇಲ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಜಾಣೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಕ್ | ತಾಲೀಮು
Editor’s Pick More